Slogan
HomeRoomsMelaka

2230 Room Rentals In Melaka

09-Nov
Air-Cond, Washing Machine
Prefer Chinese Female
RM 400.00
09-Nov
Mencari rumah sewa
Bandar Melaka
88
Views
08-Nov
110
Views
Cooking, Internet
Prefer Female
RM 250.00
08-Nov
Air-Cond, Cooking, Internet, Washing Machine
RM 380.00
08-Nov
80
Views
Prefer Malay
RM 200.00
07-Nov
162
Views
Air-Cond, Cooking, Washing Machine
RM 350.00
07-Nov
125
Views
Air-Cond, Internet
Prefer Female
RM 400.00
07-Nov
101
Views
Internet
Prefer Female
RM 200.00
07-Nov
69
Views
Prefer Malay
RM 150.00
07-Nov
Air-Cond, Cooking, Washing Machine
Prefer Male
RM 320.00
06-Nov
Cooking
Prefer Malay Female
RM 150.00
06-Nov
Cooking, Internet, Washing Machine
Prefer Malay Female
RM 200.00
06-Nov
Air-Cond
RM 85.00
06-Nov
Icon photo House For Rent
Bandar Melaka
195
Views
Air-Cond, Cooking
RM 650.00
06-Nov
06-Nov
Cooking, Internet, Washing Machine
Prefer Chinese
RM 200.00
05-Nov
Cooking, Internet, Washing Machine
Prefer Male
RM 330.00
05-Nov
Icon photo Room at kiara apt
Bandar Melaka
127
Views
Cooking
Prefer Male
RM 200.00
05-Nov
Air-Cond, Cooking
05-Nov
Air-Cond, Cooking
RM 250.00
05-Nov
Air-Cond, Cooking, Washing Machine
RM 800.00
05-Nov
Prefer Malay Male
RM 150.00
05-Nov
Cooking, Internet
Prefer Chinese Male
RM 220.00
05-Nov
Cooking, Washing Machine
Prefer Male
RM 120.00
04-Nov
102
Views
Cooking
RM 700.00